ABRA Software proti drogám u mladistvých

AC_FL_RunContent(
‘codebase’, ‘http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0’,
‘width’, ‘735’,
‘height’, ‘415’,
‘src’, ‘DROGY_15_LCD’,
‘quality’, ‘high’,
‘pluginspage’, ‘http://www.adobe.com/go/getflashplayer_cz’,
‘align’, ‘middle’,
‘play’, ‘true’,
‘loop’, ‘true’,
‘scale’, ‘showall’,
‘wmode’, ‘window’,
‘devicefont’, ‘false’,
‘id’, ‘DROGY_15_LCD’,
‘bgcolor’, ‘#000000’,
‘name’, ‘DROGY_15_LCD’,
‘menu’, ‘true’,
‘allowFullScreen’, ‘false’,
‘allowScriptAccess’,’sameDomain’,
‘movie’, ‘DROGY_15_LCD’,
‘salign’, ”
); //end AC code

ABRA Software podporuje protidrogovou kampaň.

Společnost ABRA Software se stala generálním partnerem kampaně „Řekni ne drogám, řekni ano životu“, která je součástí dlouhodobého projektu s názvem Pravda o drogách. Ta je cílená na osvětu mladistvých, kteří si mohou díky projektu uvědomit, jak důležité je zvolit správnou cestu.

Za projektem stojí Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOT, která působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1983.

Sdružení úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

V ČR nyní probíhá kampaň, která je podpořena novým video spotem vytvořeným a promítaným agenturou FILIP Media na mnoha místech České republiky – celkem na 373 projekčních plochách ve velkých nákupních centrech.

Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software, k projektu řekl: „Podpořili jsme kampaň, která pomáhá mladistvým ve věku 11-19 let udělat kompetentní rozhodnutí neužívat drogy. Věřím, že tím pomůžeme celé společnosti a nasměrujeme tak mladé lidi v ohrožení směrem k osobnímu rozvoji.“

Více informací o projektu naleznete na www.drogy.cz
 

 

ABRA Software se aktivně účastní na projektech, které považuje za důležité pro rozvoj české společnosti. Soustředí se na projekty, které podporují zdravý rozvoj mládeže s podporou vzdělávání a také na rozvoj podnikatelského prostředí obecně.podnikatelského prostředí.

Source: Abra.eu