Aktuality – Multiscan s.r.o. přechází na ESO9

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblastech radioterapie, magnetické rezonance, CT vyšetření nebo klinické onkologie přechází na IS ESO9. Jedná se o Radiologické centrum Pardubice, Nemocnici Hořovice a Nemocnici Beroun.