Aktuality – Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři, tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 19. července 2013 došlo ke změně názvu naší společnosti ESO9 intranet a.s. se sídlem U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem: ESO9 international a.s. Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců…) zůstávají beze změny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Uvedená změna názvu byla vyvolána zvyšující se expanzí naší společnosti a produktů IS ESO9 na zahraniční trhy. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název ESO9 international a.s. S pozdravem Jiří Ptáček místopředseda představenstva Dopis o změně názvu společnosti.pdf