BYZNYS ERP cestuje do Ameriky

Kvůli zkvalitnění obchodních aktivit a vyšší automatizaci vnitrofiremních procesů se společnost America Tours, specializovaný touroperátor pro cesty na americký kontinent, rozhodla nasadit informační systém BYZNYS ERP od J.K.R. Klíčovým bodem nasazení řešení BYZNYS ERP bylo sledování zakázek dle zvyklostí America Tours. Postupně došlo k revizi všech stávajících procesů společnosti a jejich zapracování do informačního systému […]