BYZNYS ERP úspěšně prošel auditem

Informační systémy BYZNYS ERP úspěšně prošly pravidelným auditem zaměřeným na vedení účetnictví a ekonomických agend. Chod systémy byl auditory ověřen z hlediska souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o účetnictví a platnými účetními standardy. V informačních systémech BYZNYS ERP je podle auditorů zabezpečena možnost kontroly souhlasnosti údajů ve finančním účetnictví a jednotlivých modulech. Zabezpečení […]