Byznys ERP pomáhá roznášet miliardy letáků

Společnost Česká distribuční a.s. hledala  komplexní informační systém, který by nahradil stávající řešení. To již pro dnešní velikost společnosti, která se specializuje na adresnou i neadresnou distribuci tiskovin, nebylo dostačující.  Kvůli pružným analytickým nástrojům pro řízení společnosti v oblasti obchodních procesů byl jako nejvhodnější zvolen podnikový informační systém Byznys ERP od společnosti J.K.R.   Důležitým aspektem […]