Informační systém pro výrobu

S vývojem informačních technologií se rozšiřují možnosti jejich využití i v oblasti řízení výroby. Obecně platí, že pro efektivní řízení výrobních podniků je nutné mít k dispozici kvalitní podnikový informační systém, jehož součástí je i modul podporující řízení výrobních procesů.   Požadavky na konkrétní funkce, které by měly systémy pro řízení výroby poskytovat, jsou různorodé […]