Úspěšný audit systémů Byznys ERP

Společnost J.K.R. úspěšně absolvovala audit systémů Byznys ERP pro vedení ekonomických a účetních agend v souladu s platnými předpisy České republiky. Auditoři společnosti Audit & Consulting prověřili systém Byznys ERP zejména z hlediska souladu se zákonem o účetnictví a platnými Českými účetními standardy. Při ověřování postupovali podle Mezinárodních auditorských standardů (ISA) a zákona č. 93/2009 […]