Efektivita ERP systému v praxi

Na trhu se zřídka setkáme se středním nebo velkým podnikem, který by neměl implementován informační systém, proto výběrové řízení ERP systému je spojeno ve většině případů s nespokojeností, popřípadě s nedostatečnými kapacitami současného informačního systému. Vedení si je velice dobře vědomo nákladů spojených se zavedením a provozováním nového ERP systému i nákladů, které museli vynaložit na stávající […]