Neziskovky nemusí evidovat obrat do 300 000 korun

Od počátku zavedení elektronické evidence tržeb měly s tímto instrumentem problém mj. neziskové organizace jako obecní spolky, nadace nebo veřejně prospěšné organizace, které by měly evidovat příjmy ze své vedlejší nepodnikatelské činnosti. Finanční správa jim nyní vychází vstříc.    Limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby se zvyšuje na 300 000 korun ročně (původně 175 000 korun). „Další […]