Mobilní distribuce podílových listů

Společnosti IAD Investments a ZFP Investments budou při distribuci podílových fondů používat aplikaci TA Mobile od společnosti ARBES Technologies, předního evropského dodavatele informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví. Společnosti IAD Investments, působící na slovenském, a ZFP Investments, působící na českém finančním trhu, si vybraly společnost ARBES Technologies jako dodavatele řešení pro podporu prodeje podílových fondů. […]