Divize ARBES ECM je certifikována pro implementaci řešení EMC xCP 2.0

Senior konzultanti divize Enterprise content managementu a business process managementu společnosti ARBES Technologies jsou nositeli certifikátů pro implementaci řešení na nové platformě Documentum 7.0 xCP 2.0, která přináší možnosti rychlého vývoje zákaznických řešení na míru a je připravena pro cloudová řešení a mobilní zařízení.

Nová verze BPM nástroje xCP rapidně zrychluje implementaci cílového řešení a přenáší větší část práce z rukou programátorů na business analytiky. Jako velmi zdařilé hodnotí konzultanti ARBESu uživatelské rozhraní pro uživatele aplikací implementovaných na platformě xCP 2.0. Nová platforma pamatuje také na mobilní uživatele a použití aplikací přímo v mobilních zařízeních jako jsou smartphony a tablety. Pro zákazníky jistě budou tyto pozitivní změny v nové verzi Documentum 7.0 a xCP 2.0 dobrým důvodem pro úvahy o migraci na tuto novou platformu.