Do distribuce byla uvolněna verze 12.03.11 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

dne 25. června 2012 byla uvolněna do distribuce verze 12.03.11. Tato verze přináší řadu změn. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na obvyklém umístění, tedy v autorizované části našich webových stránek www.abra.eu. Nejdůležitější změny jsou tyto:

UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k častým dotazům klientů na HOTline upozorňujeme, že i když aktuálně nechcete instalovat novou verzi 12.03.11 je důležité, pokud zpracováváte mzdy, mít nainstalovanou alespoň verzi 12.01.16.

Nově si můžete pro inspiraci, jak efektivně využívat ABRU, prohlédnout krátká instruktážní videa   na našem webu v sekci Tipy a triky.

Nové agendy a moduly, rozšíření stávajících, spuštění systému:

 • Variantní formuláře byly vylepšeny; nově jsou k dispozici definovatelné nadpisy sekcí a byla doplněna funkce automatického zarovnání položky.?
 • Soubory readme.txt a readme2.txt byly převedeny do html formátu a sloučeny do jednoho souboru readme.htm.
 • Záložka Omezení a další místa používající výběrové podmínky pro omezování/filtrování mají zcela nový vzhled. Omezování/filtrování je nyní přehlednější, jednodušší, snáze ovladatelné.
 • Do všech číselníků byl naimplementován Panel oblíbených filtrů (omezení).
 • Variantní vstupní formuláře byly naimplementovány do dalších agend (do všech agend, kde jsou vystavovány doklady). V souvislosti s tímto vylepšením je třeba vzít v úvahu, že jména a třídy vizuálních prvků na těchto formulářích se změnily, a proto pokud vaše instalace obsahuje nějaké skripty pracující s vizuálními prvky, bude třeba spolu s updatem verze tyto skripty adekvátně upravit, jinak nebudou po update fungovat. Některé ze skriptů bude pravděpodobně možno nahradit přímo novou funkčností variantních formulářů. V případě nejasností se obraťte na naše konzultanty.
 • Do systému byl přidán nový modul Docházka.

Adresář:

 • Byl vylepšen výběr dodavatelů z Adresáře firem vyvolaném z míst, kde se předpokládá výběr firmy – dodavatele.
 • V Adresáři firem byla značně upravena práce s osobami ve firmě.

Banka:

 • Do agend Bankovní výpisy a Vzájemné zápočty byla přidána možnost si rovnou odtud vyvolat účetnictví a zobrazit si detaily k zaúčtování dokladu. 
 • Přímo z agendy Přehled plateb bankou si lze zobrazit aktuální placený doklad v jeho agendě. 

CRM:

 • Doplněna možnost pro hromadné přidání zakázaných adresátů kampaní (blacklist).
 • Nyní lzet rozšířit zakázané adresáty kampaní o středisko, zakázku, obch. případ a projekt a omezit tím jejich platnost pro určitou kampaň.
 • V agendě Zpracování kampaní byla zavedena možnost hromadného zpracování kampaní (doplněna podpora označování a následná práce s označenými).
 • Došlo k úpravě pravidel na zobrazování a editaci aktivit s ohledem na řešitele, zadavatele, účastníky atd.
 • Pokud pracujete s agendou Přehled aktivit, kontaktujte prosím naši Hotline (tel.: 296 397 330, e-mail: hotline@abra.eu)

E-maily a interní vzkazy:

 • Práce s e-maily je nyní ještě jednodušší. V odeslaném e-mailu přibylo automatické předvyplňování e-mailových adresátů z historie použitých e-mailových adres.
 • Byly změněny hodnoty položky Stav doručených e-mailů (nově Nepřečteno, Přečteno, Vyřízeno), nepřečtené e-maily jsou graficky odlišené podbarvením, je zde možnost rychle měnit stav označením (nová funkce Stav) aj.

Gastrovýroba: 

 • V agendě Výrobní listy gastrovýroby byla rozšířena funkce Vytvořit objednávku vydanou na suroviny o možnost vytvoření více objednávek najednou, a to dle vybraných dodavatelů surovin. 
 • Ve výrobních listech je možné při změně řady VL změnit i nastavení skladů podle nově zadané řady a k ní příslušející konfigurace v Nastavení gastrovýroby. 

Kompletace:

 • V agendě Kompletační listy byla rozšířena funkce Vytvořit objednávku vydanou na materiály o možnost vytvoření více objednávek najednou, a to dle vybraných dodavatelů materiálů.

Majetek:

 • Do agend modulu Majetek byla doplněna podpora projektů a na kartu drobného majetku byla přidána záložka Foto.

Mzdy a personalistika:

 • Do agend modulu Mzdy a personalistika byla doplněna podpora projektů (vedle zakázek a obchodních případů).

Skladové hospodářství:

 • Byla implementována nová funkčnost umožňující omezit použití akčních ceníků jen pro vybrané sklady a firmy. 
 • Na skladové příjemce, která patří do Intrastatu, lze nově na záložce Vedlejší pořizovací náklady nastavit, které vedlejší pořizovací náklady se mají započítat do částky pro Intrastat. 
 • Způsob zadávání šarží/sériových čísel na dokladech byl upraven – nově je možné i částečné zadání šarží/sériových čísel.
 • Výběr šarží/sériových čísel na dokladech byl vylepšen (nový parametr “Způsob zadání šarží/sériových čísel na dokladech”, nová funkce “Přidat dle názvu” na záložce Sériová čísla/šarže). 

Účetnictví:

 • Přibyla nová agenda “Reporty ostatních dokladů” (záložka Účetnictví – Ostatní doklady). 
 • Došlo k rozšíření režimu Přenesení daňové povinnosti. Nově je možné jej nastavovat na řádcích dokladů a vytvářet doklady, které obsahují, jak řádky v režimu Přenesení daňové povinnosti, tak řádky v normálním režimu DPH.  Tuzemské doklady v tomto režimu lze zadávat i v cenách s daní.
 • Do agendy Blokace dokladů byla přidána možnost blokovat doklady také za datum zaúčtování. 

Ostatní:

 • Z instalace ABRA Gx byl definitivně odstraněn starý linuxový aplikační server AppServerL.
 • Bylo upraveno nastavení výchozí velikosti stránky databáze Firebird na minimálních 8kB. Instalační program při update stávající instalace v rámci kontroly spojení prověří a ohlásí i spojení s nevyhovující velikostí stránky.
 • Nově si lze otevřít zákaznický portál přímo z agend ABRA Gx, kdy do hlavního menu agend přibyla položka “Abra OnLine” a do panelu nástrojů ikona pro rychlé vyvolání (zobrazena jen, má-li uživatel vyplněn login a password do zákaznického portálu).

Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný v personifikované části našeho webu po Vašem přihlášení.

Verze nevyžaduje nové aktivační klíče, je plně funkční s klíči pro verzi 12.xx