Do distribuce byla uvolněna verze 13.01.10 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

dne 17. června 2013 byla uvolněna do distribuce verze 13.01.10. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na novém umístění, tedy na Zákaznickém portálu https://zp.abra.eu. Pokud stále ještě nemáte zaktivovaný přístup na Zákaznický portál, vyplňte prosím žádost o aktivační kód a postupujte dle návodu na stránce http://www.abra.eu/zadost-zp/.

 

Nejdůležitější změny jsou tyto:

 • Řešení pro potlačení chyby ieframe, která se náhodně vyskytuje v některých instalacích některým uživatelům: Do nexus.cfg lze pomocí parametru WebBrowserBlackList zadat uživatele, kterým se nebude zobrazovat interní prohlížeč, např. v e-mailech, ISDOC dokumentech apod. Příslušní uživatelé nebudou vidět HTML (lze zobrazit pouze v externím prohlížeči) ani editovat HTML (v místech, kde se edituje, zůstane zachována možnost načtení ze souboru).
 • Optimalizace paměťové náročnosti a rychlosti nastavení výchozí provozovny na dokladech (pro případ velkých počtů provozoven u jednotlivých firem).
 • Uzávěrka skladu nově ukládá zjištěnou průměrnou skladovou cenu na dílčí skladovou kartu.
 • Oprava skladové uzávěrky skladových pohybů inventárního manka se zadaným nulovým množstvím.
 • Ovladač CZ_CNB.HBD. Opraveno generování platebního příkazu. Použití znaku “~” jako oddělovače.

Modul Mzdy a personalistika:

 • Opravena chyba v reportu “Výpočet daně – vzor 17” v případě použití odpočtu na dary.
 • Opraven export “Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (od 2013)” – položky “prepl_typ_a”, “prepl_typ_b”, “kc_pojpreplcelk” se exportují jako prázdné elementy.
 • Upraveny exporty “Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (od 2013)”, “Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (od roku 2010)” a “Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (od 2010)” – přidána položka pro zadání čísla územního pracoviště.

Modul Maloobchodní a restaurační prodej:

 • Upraveno stornování účtenky provozním vedoucím.
 • Byly implementovány změny v novém protokolu platebního terminálu pro českou Spořitelnu
 • Pokud je na stornovávané účtence kombinace víc různých plateb, tak se při stornu platby zachovají (s výjimkou platebních karet a zálohových listů).
 • Pokud je na stornované účtence platba, kterou nelze stornovat, je uživatel varován.

Modul Majetek:

 • Do agendy Dlouhodobý majetek přidána funkce “Pomocné nástroje”, kterou lze provést kontrolu a příp. opravu údajů karet majetku odpisovaných zrychleně s provedeným zvýšením vstupní ceny a bez zatrženého příznaku “Zachovat délku daň.odepisování po zvýšení vstupní ceny při zrychleném odpisování”. Update provede zatržení příznaku a zkontroluje přítomnost karet, vyžadujících opravu (viz hlášení v Servisní knížce).
 • Opraven přepočet odpisů provedený nad kartou se zrychlenými odpisy v roce změny ceny, u něhož za jistých okolností (s ohledem na měsíc provedení, na zaúčtovanost atd.) docházelo k chybě ve výpočtu částek odpisů.

Modul Servis:

 • Urychlena práce v agendách servisních a montážních listů.

Modul Výroba:

 • Opravena chyba, kdy průvodce vyráběné položky do kooperace nepovolil předimenzovat operaci, i když to bylo povoleno v řadě výrobních příkazů.

​​​Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný na Zákaznickém portálu po vašem přihlášení.

Pokud již máte nainstalovanou a aktivovanou verzi 13.xx, pro novou verzi již nepotřebujete další aktivační klíče.