J.K.R. úspěšně prošla recertifikací ISO

Společnost J.K.R. úspěšně prošla dozorovým auditem systému managementu jakosti vůči normě ISO 9001:2009 na vývoj a implementaci podnikového informačního systému a jeho následnou podporu. Dozorový audit byl vyhodnocen s nadstandardní úrovní aplikace Quality Management System na řízení společnosti, a to jak ze strany vedení, tak i zaměstnanců. Kontrolu v příbramské centrále provedla poradenská společnost B […]