J.K.R. vysoutěžila finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců

Společnost J.K.R.  patří k významným českým dodavatelům podnikových informačních systémů  BYZNYS ERP. Vývoj IT technologií způsobuje, že ve špičkových IT odborech zastarávají znalosti po 2-3 letech a bez jejich obnovování se zaměstnanci i firma dostává až na úroveň totální ztráty konkurenceschopnosti.  Vzhledem k vysokým nárokům, které se na zaměstnance kladou, je nutné jim poskytnout adekvátní […]