Mobilní distribuce podílových listů

Společnosti IAD Investments a ZFP Investments budou při distribuci podílových fondů používat aplikaci TA Mobile od společnosti ARBES Technologies.

Společnosti IAD Investments, působící na slovenském, a ZFP Investments, působící na českém finančním trhu, si vybraly společnost ARBES Technologies jako dodavatele řešení pro podporu prodeje podílových fondů. Instalace specializované aplikace pro chytré telefony TA Mobile nabídne řadu funkcí pro klienty uvedených společností. Klienti získají přístup k aktuálnímu stavu svého portfolia, budou mít přehled nad svými pokyny a jejich realizací a v přehledném grafickém znázornění uvidí strukturu svého majetku, jeho vývoj, případně výkonnost.

„Rozmach mobilních zařízení v čele s chytrými mobilními telefony umožňuje uživatelům efektivněji řídit své aktivity a pracovat s aplikacemi téměř kdykoliv. Je tedy jen logické, že dodavatelé moderních IT systémů přizpůsobují svá řešení pro tato zařízení, a tím usnadňují nejen přístup k aktuálním datům, ale i možnost řešit řadu rutinních úkolů snadno, rychle a odkudkoliv,“ uvedl Tomáš Denemark, ředitel divize finančních systémů ARBES Technologies, jež stojí za vývojem aplikace TA Mobile. Tato aplikace navazuje na úspěšný systém ARBES TA, jenž patří mezi přední světová řešení pro oblast Transfer Agency, což dokazuje i skutečnost, že je uveden na čelních příčkách v mezinárodním katalogu Barrington Partners.

 

O aplikaci ARBES TA Mobile

Modul TA Mobile je aplikace určená pro instalaci v mobilních telefonech. Umožňuje přístup k datům jednotlivým podílníkům a distribučním sítím. Jeho součástí je především:

  • Přehled pokynů a realizovaných operací podílníka
  • Pohled na aktuální portfolio a jeho strukturu
  • Přehledy majetku portfolia ve formě grafů (podle skladby, vývoje či výkonnosti)
  • Přehled plnění periodických plánů (i v grafické podobě)

 

O společnosti IAD Investments

IAD Investments je nejstarší slovenský správce podílových fondů, byl založen v roce 1991. Je to nezávislá finanční instituce, která působí v oblasti kolektivního investování na Slovensku, v Čechách a na Slovinsku. Kromě toho nabízí i spořící produkty, služby individuální správy aktiv a produkty navázané na pojišťovny. IAD Investments byla založena pod názvem AGROINVEST Investičná a.s. Po převzetí společnosti finančním holdingem Pro Partners v roce 2001 byl název změněn na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. V roce 2004 IAD spoluzakládá důchodovou správcovskou společnost Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. O dva roky později IAD získala licenci na správu Prvního realitního fondu, š.p.f., historicky prvního slovenského fondu zaměřeného na investice do nemovitostí, který později nabízí i v České republice. Společnost IAD získala akvizicí do svého portfolia fondy od OTP Asset Management, KD Investments a Allianz Asset Management. Na Slovensku společnost IAD distribuuje celkem 12 otevřených podílových fondů a 1 speciální fond.

 

O společnosti ZFP Investments

ZFP Investments, a.s. byla založena v roce 2012 ve spolupráci se ZFP Group. Společnost se zaměřuje na distribuci podílových fondů v České republice.