Nový rozměr systému ARBES Leasing: finanční služby v oblasti nemovitostí

Společnosti Raiffeisen-Leasing a Raiffeisen-Leasing Real Estate, které začátkem roku 2012 spojily své vedení a aktivity na českém leasingovém trhu, zvolily informační systém ARBES Leasing pro podporu a automatizaci procesů spojených s poskytováním finančního a operativního leasingu, stejně jako finančních služeb v oblasti nemovitostí. Systém byl do ostrého provozu uveden v prosinci 2012.

Řešení ARBES Leasing od společnosti ARBES Technologies již dříve mnoho let úspěšně využívala společnost Raiffeisen-Leasing. Po spojení s Raiffeisen-Leasing Real Estate (RLRE) chtěla na tuto dlouholetou spolupráci navázat, proto vyzvala společnost ARBES Technologies, aby rozšířila stávající systém o agendy spojené s poskytováním finančních služeb pro oblast nemovitostí. Jednalo se především o rozšíření systému o metodu výpočtu finančního leasingu s kaucí, tzv. kauční model, který se běžně v praxi používá pro různé druhy financování nemovitostí  – od leasingu k financování přímého nákupu nemovitosti, až po leasing k financování výstavby nemovitosti „na zelené louce“ včetně nákupu pozemku a profinancování výstavby. Dále byl rozšířen modul Cashflow manažer, a sice o podporu sledování celkových investičních nákladů při financování výstavby nemovitosti, a modul Účetnictví o podporu Cash poolingu, který se používá pro optimalizaci peněžních toků mezi jednotlivými společnostmi RLRE.

„Při volbě řešení bylo pro obě společnosti velmi důležité, že náš systém dokáže v rámci jedné společné databáze spravovat více společností. Této vlastnosti bylo využito jak pro potřeby samotného RLRE, které se člení téměř na 70 společností, přičemž jednotlivé společnosti mezi sebou provádějí transakce, tak při vlastním slučování s Raiffeisen-Leasingem,“ uvedl Tomáš Denemark, ředitel divize podnikových a finančních systémů, Arbes Technologies.

Při celém projektu byla velmi důležitá rychlost, neboť obě společnosti vyžadovaly hladký a okamžitý přechod na společné procesy, tedy i společné informační systémy. Díky technické vyspělosti, modularitě a širokým možnostem parametrizace bylo možné systém ARBES Leasing snadno nastavit i na nové podmínky