Ondrášovka a Karlovarská Korunní mají CRM řešení myAvis

Obchodní zástupci společnosti Ondrášovka a.s a Karlovarské Korunní s.r.o. nově využívají při svých návštěvách u odběratelů CRM řešení myAVIS®. Intuitivně koncipovaný systém jim pomůže s rychlou a věcnou přípravou na nadcházející jednání a poté mohou prostřednictvím tabletu přímo v terénu jednoduše a pohodlně zaznamenat klíčové informace.

Informace o zákaznících, kontakty, historii všech předešlých aktivit, informace o připravovaných akcích a novinkách, zjištěné informace z předešlých návštěv a další důležitá obchodní data mají nyní obchodníci stále s sebou. Zároveň mohou do systému velmi komfortně v terénu zadávat informace o zjištěných cenách, o přítomnosti sortimentu v místech prodeje, správnost dohodnutých druhotných umístění a další data. Management Ondrášovky i Korunní tak získává relevantní výstupy a reporty důležité pro další rozhodování a mapování potenciálu trhu, pro plánování propagačních a marketingových akcí.   Obě společnosti, které mají významnou pozici na trhu minerálních vod, díky této aplikaci mohou efektivně pracovat s informacemi a tím získávat silnější pozici na trhu v České republice.

Díky dnes již velmi rozsáhlé funkcionalitě a variabilitě řešení myAVIS® bylo možné implementovat  v rámci tohoto projektu standardní verzi. Na základě požadavků managementu Ondrášovky a Korunní byla aplikace doplněna o funkcionality, které přesně odpovídají potřebám obchodnímu týmu i následnému využití při reportování Úprava na míru byla provedena i v rámci funkce podporující import dat do systému a to také na základě inovativního požadavku ze strany managementu společností. Vzhledem k tomu, že společnost ONDRÁŠOVKA využívá rovněž hostingových služeb datového centra KVADOSu, nebylo nutné pořizovat žádný nákladný hardware vyjma mobilních zařízení. Projektový tým KVADOSu byl samozřejmě zákazníkovi při výběru vhodného modelu nápomocen.