Oracle vylepšuje ERP v cloudu a přidává AI

Nejkomplexnější cloudové řešení pro plánování podnikových zdrojů na současném trhu vylepšuje uživatelskou zkušenost a přidává nové funkce i lokalizace. Inovativní technologie vylepšují celé portfolio aplikací Oracle včetně financí, prodeje, marketingu, HR, výroby, dodavatelských řetězců a řízení zákaznické zkušenosti.

Společnost Oracle na konferenci Oracle OpenWorld oznámila rozšíření svého řešení Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud. Toto cloudové řešení plánování podnikových zdrojů je určeno pro profesionály v oboru financí, nákupu a řízení projektů. Řešení nově využívá technologie umělé inteligence (AI).

Platforma Oracle ERP Cloud má více než 4 500 zákazníků v 85 zemích. V rámci novinek v sadě Oracle Cloud Applications Release 13 nyní Oracle ERP Cloud nabízí moderní funkce pro finanční oddělení, oddělení nákupu, řízení portfolia produktů (Project Portfolio Management, PPM) a řízení výkonnosti podniku (Enterprise Performance Management, EPM). Organizace mohou nyní díky technologiím adaptivní inteligence zefektivnit svůj provoz, standardizovat podnikové procesy, snížit jejich cenu a složitost. Umělá inteligence umožňuje optimalizovat platební podmínky nabízené dodavatelům a lépe řídit finanční toky. Technologie podporuje výběr optimálních dodavatelů vzhledem ke konkrétním okolnostem jednotlivých obchodních případů. Nové funkce  Adaptive Intelligent Apps for ERP, vestavěné do řešení Oracle ERP Cloud, umožňují organizacím i další cesty ke zefektivnění spolupráce s dodavateli.

Oracle Adaptive Intelligent Apps je novou sadu aplikací založených na umělé inteligenci, která zahrnuje aplikace pro řízení financí, lidských zdrojů, dodavatelských řetězců, výroby, prodeje i zákaznické zkušenosti.

Inovace zefektivní práci napříč jednotlivými odděleními organizace:

  • Finance: Nasazení umělé inteligence urychlí práci finančních oddělení, podpoří modernizaci dalších podnikových procesů a posílí spolupráci v rámci organizace. Analýza historických dat o trendech a obchodních rizicích umožní optimalizovat cenovou politiku (slevy, rabaty…) i peněžní toky (cash flow) a vyladit vztahy mezi kupujícími a dodavateli. Organizace budou moci v reálném čase vyhodnocovat obchodní podmínky a řídit rizika. Bude možné optimalizovat využití kapitálu a vytvořit těsnější vztahy s dodavateli.
  • Lidské zdroje: Nové funkce založené na umělé inteligenci vylepší řízení talentů, poskytnou komplexní informace o zaměstnancích a zvýší provozní efektivitu oddělení HR. Hluboké učení a zpracování přirozeného jazyka umožní lépe využít stávajících dat, najít pro danou pozici ty nejlepší kandidáty a snížit fluktuaci zaměstnanců.
  • Dodavatelské řetězce: Tradiční systémy pro řízení dodavatelských řetězců lze s pomocí umělé inteligence vylepšit tak, aby fungovaly autonomně, dynamicky a efektivně. Nové funkce jsou součástí aplikací Oracle Supply Chain IoT. Specialisté budou moci řídit a využívat zdroje generující velké objemy dat, např. propojená zařízení. Aplikace využívají prediktivní analýzu a techniky strojového učení, aby z těchto dat dokázaly extrahovat klíčové signály a poté na ně reagovat pomocí dalších funkcí a souvisejících podnikových procesů.
  • Výroba: Nové funkce umožní efektivněji řídit provozy v diskrétní i procesní výrobě. Detekce problémů/závad a odhalování jejich příčin umožní zlepšit fungování jak na úrovni samotných továren, tak i obchodů.
  • Obchod: Nové funkce sjednocují informace získávané z různých kanálů, např. z oddělení marketingu nebo z činnosti automatických nástrojů pro kontakt se zákazníky (chatbotů). Hluboké učení a zpracování přirozeného jazyka umožní poskytovat zákazníkům personalizované vyhledávání, zefektivní doporučování dalších produktů i jejich propagaci – to vše pokud možno v reálném čase a včetně neustálého přizpůsobování nabídky.
  • Služby zákazníkům: Díky umělé inteligenci bude možné urychlit procesy související se službami zákazníkům a pomocí dat o zákaznících a relevantních novinek vylepšovat zákaznickou zkušenost. Opakující se procesy (často pokládané otázky – FAQ, strojové učení na základě stávajících dat zahrnujících potenciální otázky a odpovědi na ně) umožní zkrátit dobu mezi požadavkem a jeho vyřešením, řada reakcí bude automatizována.
  • Marketing: Marketingoví specialisté dokáží lépe porozumět cílovému publiku a optimalizovat nabídky díky sjednocení dat o zákaznících a obchodních dat podniku. Optimalizovat půjde také vyhodnocení dosavadních marketingových kampaní.
  • Prodej: Nové funkce umožní poskytovat prodejním specialistům doporučení, jak postupovat v dalším kroku rozjednaného obchodního případu – tak, aby došlo k optimalizaci nabídky/ceny a uzavření kontraktu. Prodejci budou za tímto účelem moci získávat relevantní data na základě aktuálních událostí. Před kontaktem s potenciálním zákazníkem budou obchodní oddělení mít k dispozici veškeré klíčové informace v té nejaktuálnější podobě.

Aplikace Adaptive Intelligent Apps využívají jako zdroj dat platformu Oracle Data Cloud, což je současné největší tržiště s daty, obsahující informace o více než 5 miliardách subjektů z celého světa. Každý měsíc se zde shromáždí sada dat o více než 7,5 bilionech transakcí. S využitím pokročilých metod vědy o datech (data science) a strojového učení lze kombinovat data Oracle a vlastní data zákazníka. Výsledkem jsou aplikace schopné reagovat, učit se a adaptovat v reálném na čase na základě historických i dynamicky generovaných dat.

Kamil Pittner