Podnikatelská inspirace v Baťově Zlíně

FÓRUM INSPIRACE, nezisková konference, na které významné osobnosti českého podnikatelského prostředí sdíleli své zkušenosti a znalosti s veřejností, proběhla ve dnech 13. a 14. září 2012 v novém Kongresovém centru ve Zlíně.

 

 

 

 

V letošním prvním ročníku Fóra INSPIRACE kraloval odkaz Tomáše Bati. Přednášky byly rozděleny do několika samostatných bloků, které se věnovaly různým pohledům na podnikatelské činnosti a řízení firem. Prolínali se myšlenky z aktuálního podnikatelského prostředí s inspirativním pohledem Baťovy slavné soustavy řízení.

Na Baťův odkaz navázali přednášející, kteří se bez nároku na honorář podělili o své zkušenosti a netradičním způsobem popsali svou cestu za svým podnikatelským úspěchem. Sérií přednášek a moderovanými diskusemi prováděl Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software, velký obdivovatel Baťova odkazu. O své know-how se ve dvoudenním programu s účastníky podělili:

PETR SÝKORA (PAPIRUS, DOBRÝ ANDĚL)
JAN DVOŘÁK (SIKO KOUPELNY)
EVA JIŘIČNÁ (EVA JIRICNA ARCHITECTS)
ZDENĚK MIKULANDA (ZM@P)
MARTIN JIRMANN (ABRA SOFTWARE)
MIROSLAV HOFMAN (2N TELEKOMUNIKACE)
PETR SEDLÁČEK (MONDI ŠTĚTÍ)
JAROSLAV SEIFERT (JASEKA)
JIŘÍ JABŮREK (BARUM CONTINENTAL)
JANA BUDÍKOVÁ (TCHIBO, JBC CONSULTING)
RADIM HORÁK (IKEA)
VÁCLAV NOVÁK (krizový manažer ČSA, VÍTKOVICE a v dalších podnicích)
ZDENĚK POKLUDA (UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ)

 

 

 

„Fórum INSPIRACE potvrdilo, že Baťovy myšlenky jsou stále živé, v praxi často aplikované a pro ostatní inspirativní,“ tvrdí Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software, která konferenci pořádala. „Účastníci konference si z přednášek a doprovodného programu odnesli nejen inspiraci pro své vlastní podnikání, ale také limitovaný reprint unikátní knihy Průmyslové město, kterou spolupracovníci Jana Antonína Bati sepsali v roce 1939. Od té doby nikdy nevyšla. Je to unikát,“ pokračuje Jaroslav Řasa. „Dostávali ji mladí baťovci, když byli Baťou vysláni do ciziny zakládat celá průmyslová města. Je v ní vlastně kompletní návod, jak to udělat.“

V závěru samotné konference proběhla moderovaná diskuse s pamětníky Baťovy školy práce, kteří se podělili o vzpomínky na život plný osobních příležitostí a výzev, ale také kázně a přísných pravidel. Zájem obecenstva o zkušenosti Baťovců vyvolal lavinu dotazů a ukázal tak na aktuálnost historického odkazu v dnešním podnikání.

Fórum INSPIRACE bylo určeno především podnikatelům a vedoucím pracovníkům se zodpovědností za rozvoj podniku z řad SMB firem, ale i živnostníků či větších firem. Příležitost však dostali i vysokoškolští studenti, kteří za symbolické vstupné mohli shlédnout všechny přednášky i moderované diskuse.

Další ročník se chystá na podzim roku 2013 a bude se věnovat více praktickému využití poznatků z oblastí, jako jsou např. organizační uspořádání, rozpočty a finanční samostatnost oddělení, tok peněz a jeho dělba ve firmě, výkonové/kvalitativní statistiky, kontinuální firemní předpoklady a plány včetně predikce cash-flow, osobní plány, mzdová motivace a řízení její změny, financování podniku zaměstnanci a další.

ABRA Software dlouhodobě podporuje podnikatelské prostředí a oblast vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“, podporuje projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku. Jako organizátor Fóra INSPIRACE si klade za cíl podporovat tradiční česko-slovenskou manažerskou školu a férové podnikatelské prostředí.

Fórum INSPIRACE mediálně podpořilo vydavatelství Economia se svými tituly Ekonom a Hospodářské noviny, dále pak luxusní dvouměsíčníky Culinary art of living a Business Woman.

Program konference a další podrobné informace najdete na  www.forum-inspirace.cz

 

Pamětníci Baťovy školy práce se rádi podělili o své vzpomínky

Source: Abra.eu