Projekt MŮŽEŠ. Stačí vůle, motivace a víra

18. 6. 2013 Praha.
 

ABRA již téměř rok pracuje na projektu MŮŽEŠ na podporu podnikatelského myšlení u mladých lidí. Ve školách pořádá bloky přednášek s podnikateli a studenty zaměřené na praktické využití poznatků a zkušeností v praxi.
 

MŮŽEŠ je název projektu, který podněcuje podnikatelské myšlení u studentů a klade si za cíl celkově změnit přístup studentů k chuti podnikat, zodpovědnosti a samostatnosti v jejich dalším počínání. Vedle konference Fórum INSPIRACE je to tak další projekt, který bojuje za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice. MŮŽEŠ se však od většiny programů podobného střihu liší. Cílí na věkovou kategorii mladých lidí ve věku 17 – 25 let, jejichž další rozhodnutí se snaží ovlivnit díky osobnímu příkladu a entusiasmu zapojených podnikatelů. Projekt přináší do škol program, během kterého vystupují čeští podnikatelé se svým příběhem a osobním příkladem, který studenty motivuje k životním rozhodnutím. Studentům, kteří projeví zájem pracovat na vlastním projektu navíc pomáhají tito podni¬katelé s mentoringem a motivací, ve svých podnicích pořádají i exkurze pro ty, kteří mají zájem vidět firmy v reálném provozu.

Za projektem stojí zakladatel ABRA Software, Jaroslav Řasa a zakladatel 2N Telekomunikace, Miroslav Hofman. Aktivitu zastřešuje společnost Erudia v čele s Pavlem Komárkem, dlouholetým podpo¬rovatelem myšlenky podpory podnikání v ČR. Zakladatelé do projektu v uplynulém roce investovali nejen své vlastní prostředky, ale zejména čas a ochotu dát věci u mladé generace do pohybu.

Jaroslav Řasa k projektu řekl: V České republice chybí předávání podnikatelských dovedností mezi generacemi. V lidských dějinách vždy starší lovci učili ty mladé lovit – předávali tak praktické doved¬nosti, které byly potřeba pro další generaci. I my ctíme tato pravidla, a proto jsme rozjeli projekt MŮŽEŠ.“


Rok pilotního provozu, během kterého projekt oslovil téměř 1 500 studentů zejména v Praze, ukázal, že studentům podobné příklady chybí, vysoce aktivitu oceňují a mají zájem se dále rozvíjet. MŮŽEŠ se bude nadále profesionalizovat, během léta se těšte na nový web projektu, chystá se rozšíření do regionů. MŮŽEŠ chce podnítit i další podnikatele, kteří mají chuť pomoci mladé generaci, a zapojit je do projektu.

ABRA Software se dlouhodobě profiluje jako podporovatel podnikatelského prostředí a kvalitního vzdělávání. Pořádá neziskovou konferenci na podporu podnikání Fórum INSPIRACE, patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“ a podporuje různé konference a projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku.