SOPO modernizuje s IFS Aplikacemi

Společnost SOPO implementovala informační systém IFS Aplikace, který nahrazuje stávající vlastní firemní software ISS2006. Důvodem inovace informačního systému je snaha zefektivnit firemní procesy zejména v oblasti plánování a řízení výroby, které jsou pro společnost stěžejní. Cílem projektu je především zjednodušení komunikace uvnitř firmy, zprůhlednění výrobních procesů z pohledu nákladů a zkrácení doby řešení obchodního případu.