Výrobní podniky úspěšně inovují ICT

Správnou cestou je standardizace, využití nejlepších praktik oboru a jejich vylepšení o vlastní unikátní funkčnosti, procesy a postupy. Za nejvíce progresivní obory z hlediska využívání moderních technologií se považují telekomunikace, finance a automobilový průmysl. V České republice se však v poslední době profiluje i další odvětví, která s úspěchem investuje do IT, protože ví, že […]