Základem úspěchu jsou především lidé

Každá společnost má stanoveny procesy, podle kterých musí, nebo by měla, postupovat. Říkejme tomu pravidla či zvyky, které jsou vždy spojeny s činností firmy tak, aby dokázala dlouhodobě fungovat na trhu. Zásadní pro každou společnost jsou její lidé. Mzdové náklady jsou proto jedním ze zásadních nákladů společnosti. ERP systémy pak obecně slouží k tomu, aby […]