Automatizace kontaktních center v Salesforce

Úkolem kontaktních center je zajistit interakci se zákazníky v rámci všech komunikačních kanálů. Stále více požadavků zákazníků je ale možné odbavit s využitím automatizace a zrychlit tím odbavení požadavků kontaktním centrem a současně také zvýšit spokojenost zákazníků. Funkce kontaktního centra je k dispozici také v rámci rozsáhlé platformy Salesforce, kde tuto úlohu zastává řešení Service Cloud. Z nejdůležitějších kanálů komunikace…