Digitální dovednosti jako náhrada vysokoškolského vzdělání?

Podle globálního indexu digitálních dovedností společnosti Salesforce z roku 2022 se pracovníci s vysokoškolským vzděláním cítí být lépe připraveni v oblasti digitálních dovedností než ti, kteří titul nemají. Z výzkumu však ale také vyplývá, že mnoho pracovníků bez vysokoškolského vzdělání přebírá iniciativu a učí se digitálním dovednostem potřebným pro pracovní místa budoucnosti – což poskytuje…