ABRA podpořila nadané studenty

V pražském hotelu Diplomat se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů sedmého ročníku soutěže Diplomová práce roku 2012, kterou ABRA Software podpořila z pozice partnera.

 

 

Soutěž organizuje ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. V pěti kategoriích bylo přihlášeno dohromady 91 prací.

Finálové kolo soutěže, ve kterém studenti obhajovali své práce, se uskutečnilo 13. září na akademické půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

Vítězné práce byly následně vyhlášeny v rámci slavnostního večera v hotelu Diplomat, jehož se kromě oceněných studentů zúčastnili zástupci partnerů soutěže i řady dalších firem a organizací působících v oblasti ICT, představitelé akademické sféry a zástupci MŠMT a MPO. Úvodní slovo pronesli Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Jiří Jirka, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Podnikové informační systémy, ostatní IT práce – Ondřej Mikšík (VUT Brno)
partnerem soutěžní kategorie je společnost ABRA Software

Systémy pro podporu řízení vývoje software – Martin Kacvinský (Masarykova univerzita)
partnerem soutěžní kategorie je společnost Česká pošta

Flexibilní IT služby – David Vávra (FEL ČVUT)
partnerem soutěžní kategorie je společnost T-Systems

Změny v přístupu pořizování a provozování ICT v podnicích a státní/veřejné správě – Kamil Řezáč (Masarykova univerzita)
partnerem soutěžní kategorie je společnost AutoCont

Využití cloud technologií v praxi, integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů – Štěpán Kozák (Masarykova univerzita)
partnerem soutěžní kategorie je společnost Telefónica

Celková částka určená na odměny pro oceněné soutěžící dosáhla 340 tisíc korun.

 

ABRA Software patří mezi zakladatele soutěže Diplomová práce roku. Po šesti úspěšných ročnících se ABRA rozhodla předat roli vyhlašovatele soutěže ICT Unii, která tak letošní sedmý ročník vyhlašovala jako zcela nezávislý subjekt. ABRA Software v souvislosti s rostoucím zájmem studentů a rok od roku vyšší prestiží soutěže cítila potřebu oprostit soutěž od přímého kontaktu s komerčně chápaným vyhlašovatelem; zároveň chtěla zapojit širší počet partnerských subjektů a držet tak naprostou nezávislost soutěžních témat a kategorií.

Další informace o soutěži najdete na www.diplomovaprace.cz

Source: Abra.eu