Audit informačního systému ALTEC Aplikace

Ke dni 16.5.2012 byl podnikový informační systém ALTEC Aplikace ve verzi A4.8 auditován nezávislým auditorem p. Kubou. Podle výroku auditora tento informační systém splňuje požadavky zákona o účetnictví a navazujícíh předpisů.