Do distribuce byla uvolněna verze 13.01.07 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

dne 6. února 2013 byla uvolněna do distribuce verze 13.01.07. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na novém umístění, tedy na Zákaznickém portálu https://zp.abra.eu. Pokud stále ještě nemáte zaktivovaný přístup na Zákaznický portál, vyplňte prosím žádost o aktivační kód a postupujte dle návodu na stránce http://www.abra.eu/zadost-zp/.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Mzdy a personalistika:

  • Byl přidán report “Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 21”.
  • Byla opravena chyba v exportu “Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení”.
  • Byl zaktualizován export “Potvrzení o výši pojistného a vyplacených dávkách pro rok 2013”.

   Skladové hospodářství.

  • Byla rozšířena funkcionalita nových inventur o možnost zahájení inventury zpětně k datu. U inventury typu 2 (neblokační k datu) je nově umožněno zadání i k datu, po kterém již existují zadané skl. pohyby.

   

​​​Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný na Zákaznickém portálu po vašem přihlášení.

Pokud již máte nainstalovanou a aktivovanou verzi 13.xx, pro novou verzi již nepotřebujete další aktivační klíče.

ABRA Software otevřela v Chomutově novou pobočku

2. 1. 2013 rozšířila ABRA Software síť poboček do severočeského regionu.

Otevření nové pobočky proběhlo 2. 1. 2013, tedy první pracovní den roku 2013. Jejím vedoucím se stal Jiří Fric, dlouholetý certifikovaný partner ABRA. Pobočka nabízí všechny služby a produkty z dílny ABRA Software. Noví i stávající zákazníci ze severočeského regionu nyní dostanou v místě svého působení všechna specializovaná řešení, postavená na softwarových i hardwarových produktech.

„Nová pobočka znamená pro klienty z regionu rozšíření služeb na plné portfolio ABRY. Jako certifikovaný partner jsem nemohl zajistit tak vysoký standard, a to především v nabízených službách. Nyní za sebou máme celé zázemí silné firmy a klient tak získá špičkovou podporu ve všech oblastech, které nabízíme“ tvrdí Jiří Fric.

Kancelářské prostory pobočky se nacházejí na adrese Spořická 5416, Chomutov, v budově stavebnin Unicol. Pro klienty je také nově zřízena e-mailová adresa chomutov@abra.eu

 

Odkazy a kontakty:

Ing. Jiří Fric:      +420 602 434 143

www:                abra.eu/kontakty/kontaktni-informace/centrala-a-pobocky

e-mail:              chomutov@abra.eu

Smlouvu o fungování nové chomutovské pobočky podepsali (zleva) Martin Jirmann a Jiří Fric

ABRA zveřejnila výroční zprávu za úspěšný rok 2012

ABRA Software uveřejnila výroční zprávu s hospodářskými výsledky za fiskální rok 2012

ABRA Software v nově zveřejněné výroční zprávě za fiskální rok 2012 prezentuje ekonomickou stabilitu a rozvojový program ve vývoji informačních systémů ABRA Gx a produktu ABRA iGATE, který byl na trh uveden 31. 5. 2012.

Fiskální rok společnosti je ohraničen termíny 1. 7. 2011 a 30. 6. 2012. V tomto období firma dosáhla obratu 125,6 mil. Kč. Hospodaření společnosti skončilo v hospodářském roce 2012 se ziskem ve výši 14,2 mil. Kč po zdanění.

Ve fiskálním roce 2012 ABRA Software prodala 100% obchodní podíl společnosti ABRA Software s.r.o., dříve dceřiné společnosti s působností na Slovensku, společnosti United Software a.s.

United Software a.s. je tak v současnosti mateřskou společností pro českou ABRU Software a.s. i slovenskou ABRU Software s.r.o. a několik dalších firem, jejichž celkový obrat činil v tomto fiskálním roce 142 mil. Kč.

Související odkazy:

CZ verze výroční zprávy

EN verze výroční zprávy

www.unitedsoftware.cz

Podnikatelská inspirace v Baťově Zlíně

FÓRUM INSPIRACE, nezisková konference, na které významné osobnosti českého podnikatelského prostředí sdíleli své zkušenosti a znalosti s veřejností, proběhla ve dnech 13. a 14. září 2012 v novém Kongresovém centru ve Zlíně.

 

 

 

 

V letošním prvním ročníku Fóra INSPIRACE kraloval odkaz Tomáše Bati. Přednášky byly rozděleny do několika samostatných bloků, které se věnovaly různým pohledům na podnikatelské činnosti a řízení firem. Prolínali se myšlenky z aktuálního podnikatelského prostředí s inspirativním pohledem Baťovy slavné soustavy řízení.

Na Baťův odkaz navázali přednášející, kteří se bez nároku na honorář podělili o své zkušenosti a netradičním způsobem popsali svou cestu za svým podnikatelským úspěchem. Sérií přednášek a moderovanými diskusemi prováděl Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software, velký obdivovatel Baťova odkazu. O své know-how se ve dvoudenním programu s účastníky podělili:

PETR SÝKORA (PAPIRUS, DOBRÝ ANDĚL)
JAN DVOŘÁK (SIKO KOUPELNY)
EVA JIŘIČNÁ (EVA JIRICNA ARCHITECTS)
ZDENĚK MIKULANDA (ZM@P)
MARTIN JIRMANN (ABRA SOFTWARE)
MIROSLAV HOFMAN (2N TELEKOMUNIKACE)
PETR SEDLÁČEK (MONDI ŠTĚTÍ)
JAROSLAV SEIFERT (JASEKA)
JIŘÍ JABŮREK (BARUM CONTINENTAL)
JANA BUDÍKOVÁ (TCHIBO, JBC CONSULTING)
RADIM HORÁK (IKEA)
VÁCLAV NOVÁK (krizový manažer ČSA, VÍTKOVICE a v dalších podnicích)
ZDENĚK POKLUDA (UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ)

 

 

 

„Fórum INSPIRACE potvrdilo, že Baťovy myšlenky jsou stále živé, v praxi často aplikované a pro ostatní inspirativní,“ tvrdí Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software, která konferenci pořádala. „Účastníci konference si z přednášek a doprovodného programu odnesli nejen inspiraci pro své vlastní podnikání, ale také limitovaný reprint unikátní knihy Průmyslové město, kterou spolupracovníci Jana Antonína Bati sepsali v roce 1939. Od té doby nikdy nevyšla. Je to unikát,“ pokračuje Jaroslav Řasa. „Dostávali ji mladí baťovci, když byli Baťou vysláni do ciziny zakládat celá průmyslová města. Je v ní vlastně kompletní návod, jak to udělat.“

V závěru samotné konference proběhla moderovaná diskuse s pamětníky Baťovy školy práce, kteří se podělili o vzpomínky na život plný osobních příležitostí a výzev, ale také kázně a přísných pravidel. Zájem obecenstva o zkušenosti Baťovců vyvolal lavinu dotazů a ukázal tak na aktuálnost historického odkazu v dnešním podnikání.

Fórum INSPIRACE bylo určeno především podnikatelům a vedoucím pracovníkům se zodpovědností za rozvoj podniku z řad SMB firem, ale i živnostníků či větších firem. Příležitost však dostali i vysokoškolští studenti, kteří za symbolické vstupné mohli shlédnout všechny přednášky i moderované diskuse.

Další ročník se chystá na podzim roku 2013 a bude se věnovat více praktickému využití poznatků z oblastí, jako jsou např. organizační uspořádání, rozpočty a finanční samostatnost oddělení, tok peněz a jeho dělba ve firmě, výkonové/kvalitativní statistiky, kontinuální firemní předpoklady a plány včetně predikce cash-flow, osobní plány, mzdová motivace a řízení její změny, financování podniku zaměstnanci a další.

ABRA Software dlouhodobě podporuje podnikatelské prostředí a oblast vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“, podporuje projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku. Jako organizátor Fóra INSPIRACE si klade za cíl podporovat tradiční česko-slovenskou manažerskou školu a férové podnikatelské prostředí.

Fórum INSPIRACE mediálně podpořilo vydavatelství Economia se svými tituly Ekonom a Hospodářské noviny, dále pak luxusní dvouměsíčníky Culinary art of living a Business Woman.

Program konference a další podrobné informace najdete na  www.forum-inspirace.cz

 

Pamětníci Baťovy školy práce se rádi podělili o své vzpomínky

Fórum inspirace proběhne již tento týden

Nezisková konference FÓRUM INSPIRACE, na které budou známé osobnosti českého podnikatelského prostředí sdílet své zkušenosti a znalosti s účastníky z řad podnikatelů i studentů, proběhne již tento týden, a to ve dnech 13. a 14. září 2012 v novém Kongresovém centru ve Zlíně.

 

 
 
 
 
 
 
Inspirací prvního ročníku neziskové konference Fórum INSPIRACE, která proběhne 13. – 14. 9., je Baťa a jeho odkaz a slavná soustava řízení.
 
Účastníci konference si z přednášek a doprovodného programu odnesou především inspiraci pro své vlastní podnikání. Organizátoři si kladu za cíl z dlouhodobého hlediska podporovat tradiční česko-slovenskou manažerskou školu a férové podnikatelské prostředí.
 
Na Baťův odkaz navážou přednášející, kteří budou sdílet své podnikatelské zkušenosti. O své znalosti se podělí úspěšní podnikatelé, často se světovými úspěchy, kteří běžně na konferencích nevystupují. 
 
O své know-how se tak s účastníky podělí například světoznámá architektka Eva Jiřičná, zakladatel Papiriusu a projektu Dobrý Anděl Petr Sýkora, nebo Václav Novák, který pomohl v minulosti restrukturalizovat takové podniky, jako jsou ČSA nebo Vítkovice. 
 
Konference je určena především podnikatelům a vedoucím pracovníkům se zodpovědností za rozvoj podniku z řad SMB firem, ale i živnostníků či větších firem.
 
Program přednášek a diskuzních panelů je otevřen také pro vysokoškolské studenty, kterým Fórum INSPIRACE nabízí příležitost setkat se s těmi nejúspěšnějšími z českého podnikatelského prostředí.
 
Registrace probíhají on-line na www.forum-inspirace.cz/registrace do středy a pro případné zájemce i na místě.
ABRA Software dlouhodobě podporuje podnikatelské prostředí a oblast vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“, podporuje projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku.
 
Fórum INSPIRACE mediálně podpořilo vydavatelství Economia se svými tituly Ekonom a Hospodářské noviny, dále pak luxusní dvouměsíčníky Culinary art of living a Business Woman.
Program konference a další podrobné informace najdete na www.forum-inspirace.cz
 

ABRA Software proti drogám u mladistvých

ABRA Software podporuje protidrogovou kampaň.

Společnost ABRA Software se stala generálním partnerem kampaně „Řekni ne drogám, řekni ano životu“, která je součástí dlouhodobého projektu s názvem Pravda o drogách. Ta je cílená na osvětu mladistvých, kteří si mohou díky projektu uvědomit, jak důležité je zvolit správnou cestu.

Za projektem stojí Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOT, která působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1983.

Sdružení úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

V ČR nyní probíhá kampaň, která je podpořena novým video spotem vytvořeným a promítaným agenturou FILIP Media na mnoha místech České republiky – celkem na 373 projekčních plochách ve velkých nákupních centrech.

Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software, k projektu řekl: „Podpořili jsme kampaň, která pomáhá mladistvým ve věku 11-19 let udělat kompetentní rozhodnutí neužívat drogy. Věřím, že tím pomůžeme celé společnosti a nasměrujeme tak mladé lidi v ohrožení směrem k osobnímu rozvoji.“

Více informací o projektu naleznete na www.drogy.cz
 

 

ABRA Software se aktivně účastní na projektech, které považuje za důležité pro rozvoj české společnosti. Soustředí se na projekty, které podporují zdravý rozvoj mládeže s podporou vzdělávání a také na rozvoj podnikatelského prostředí obecně.podnikatelského prostředí.

Reprint knihy Průmyslové město Tomáše Bati

18. 7. 2012 Praha


ABRA Software a.s. vydává limitovaný nekomerční reprint unikátní Baťovy knihy Průmyslové město z roku 1939. Knihu bude nabízet při příležitosti neziskové konference FÓRUM INSPIRACE, jejímž cílem je sdílení zkušeností a znalostí mezi podnikateli a také podpora studentů. Kniha bude dostupná jako bonus pro účastníky konference.


Průmyslové město je kniha, kterou nyní v limitované nekomerční edici vydává v reprintu ABRA Software s laskavým souhlasem Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Tato publikace není na prodej, lze ji získat pouze jako bonus na konferenci Fórum INSPIRACE.
Unikátní téměř sedmisetstránková publikace „Průmyslové město“ z roku 1939 obsahuje popisy a specifikace zásad pro budování průmyslového města.  Jde v podstatě o souhrn všeho poznání koncernu Baťa.


Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software a také organizátor neziskové konference Fórum inspirace k důvodům vydání publikace řekl: „Když jsme se s kolegy podnikateli před lety začali zajímat o způsob řízení ve firmě Baťa, doslechli jsme se o vzácné knize, která byla u Baťů přísně střeženým tajemstvím. Nedalo nám to a pátrali jsme, až jsme ji našli u Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Je to právě kniha Průmyslové město, se kterou Baťovi mladí muži vyráželi do celého světa zakládat filiálky. Kniha, ve které naleznete odpověď téměř na všechny otázky, kniha, která je zároveň návodem, jak věci řešit. Nyní ji se souhlasem Nadace Tomáše Bati vydáváme v limitovaném reprintu.“ 


Kniha Průmyslové město vychází v počtu 300 ks a je připravena jako bonus pro prvních 100 registrovaných účastníků konference Fórum INSPIRACE s balíčkem MAXI.


Konference Fórum INSPIRACE je platformou pro sdílení znalostí a zkušeností, která si klade za cíl posunout tradiční česko-slovenskou manažerskou školu o úroveň dál. Financovaná je pouze z konferenčních poplatků a interních zdrojů ABRA Software. Inspirací letošního prvního ročníku je organizátorům právě Baťa a jeho podnikatelský odkaz.


K tomuto odkazu Řasa dodává: „Proč právě Baťa? Protože jeho význam je mnohem hlubší, než vydělávání peněz. Celá jeho práce byla bojem o lepšího člověka. Bojem proti chudobě, neschopnosti, bojem za vyšší etiku, čest, bojem rytíře novodobé éry proti drakům pohodlí, nezodpovědnosti a malosti. Byla to skutečná služba veřejnosti.“


Informace ke konferenci i knize Průmyslové město najdete na www.forum-inspirace.cz


ABRA Software se dlouhodobě profiluje jako podporovatel podnikatelského prostředí a kvalitního vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“, podporuje různé konference a projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku.


Alice Habartová
+ 420 725 908 601
info@forum-inspirace.cz,  pr@abra.eu
 

ABRA Software předala ocenění vítězům festivalu MFF UK FilmFest 2012

 

ABRA Software završila partnerství s MFF UK předáním hodnotných cen vítězům na festivalu Film Fest 2012.

 

MFF UK FilmFest 2012, který se konal u příležitosti oslav Matematicko-fyzikální fakulty, je již minulostí. Během 15. a 16. června mohli návštěvníci v pražské Tróji zhlédnout přes sedmdesát filmů, které vytvořili zejména studenti základních a středních škol na téma matematika, fyzika či počítačová grafika.

ABRA Software byla partnerem festivalu a při slavnostním vyhlášení ocenila jeho vítěze. Úspěšný ročník a vysokou úroveň festivalu komentuje Alice Habartová: „Jsem moc ráda, že jsme mohli projekt podpořit. Je obdivuhodné, jak nápadití jsou dnešní studenti a s jakým nadšením do projektu šli. To samé platí i o organizátorech akce, kteří do festivalu dali kus sebe. A na výsledcích je to vidět. V ABRA Software dlouhodobě podporujeme studentskou kreativitu a kvalitu vzdělávání a doufám, že věnované licence na ABRA G2 v hodnotě 20 000 Kč pomohou výhercům k vylepšování procesů v jejich školách.“

Festival v pátek 15. června zahájil děkan MFF UK prof. Zdeněk Němeček a vrcholem prvního festivalového dne byla pak debata s odborníky a významnými osobnostmi, které přijaly pozvání – diskuze s veřejností se zúčastnil někdejší rektor Akademie výtvarných umění a generální ředitel Národní Galerie v Praze Milan Knížák, Jeho Excelence biskup František Radkovský, známý divadelní a filmový herec Martin Myšička, televizní režisér Radomír Šofr (Rande s Fyzikou, Úsměvy ČT, Nikdo není dokonalý), režisér a producent Jan Maxa (Okresní přebor či Expozitura), mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák či ředitel sítě multikin Oldřich Kubišta.

Cenu za nejlepší snímek si odnesl film Projekt Maglev a Běh bažinou. Divákům se nejvíce líbil film Blbec a fyzik a Cenu čtenářů Technet.cz získali tvůrci snímku Reportéři GVP.

ABRA Software se dlouhodobě zabývá podporou vzdělávání. Je zakladatelem velmi úspěšné soutěže Diplomová práce roku, určené pro vysokoškolské studenty; provozovatelem vlastní vzdělávací instituce ABRA Akademie; podporovatelem konferencí souvisejících se vzděláváním (The World Council for Gifted and Talented Children a Patří kamerové systémy do škol?) a nyní také nového projektu Univerzity Karlovy.

Více informací o festivalu naleznete na oficiálních stránkách festivalu.

FÓRUM INSPIRACE – konference s myšlenkou

 

28. 5. 2012 Praha


ABRA Software představuje novou neziskovou konferenci s názvem FÓRUM INSPIRACE, jejímž cílem je sdílení zkušeností a znalostí mezi podnikateli a také podpora studentů. FÓRUM INSPIRACE proběhne ve dnech 13. a 14. září 2012, v novém konferenčním centru ve Zlíně.
 

Konference FÓRUM INSPIRACE je hlavně platformou pro sdílení znalostí a zkušeností, která si klade za cíl posunout tradiční česko-slovenskou manažerskou školu o úroveň dál. Financovaná je pouze z konferenčních poplatků a interních zdrojů ABRA Software a.s. Inspirací letošního prvního ročníku je organizátorům Baťa a jeho podnikatelský odkaz.

Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software a „otec myšlenky konference“ k pořádání konference popsal své motivy:“ Všem řečníkům jsem položil zásadní otázku „V čem je vaše tajemství? Jaká idea, postup, zásada nebo dovednost stojí za Vaším úspěchem?
A o to se s námi podělí na FÓRU INSPIRACE. Přijeďte se obohatit i vy.“

Na konferenci tak bez nároku na honorář vystoupí celá řada špičkových manažerů a podnikatelů, často se světovými úspěchy. O své zkušenosti se podělí například Petr Sýkora, zakladatel Papiriusu a projektu Dobrý Anděl, nebo třeba Miroslav Hofman ze společnosti 2N Telekomunikace a celá řada dalších.

Konference je vhodná zejména pro podnikatele, ředitele, manažery a vedoucí pracovníky se zodpovědností za rozvoj podniku z řad SMB firem, ale i živnostníků či větších firem. Z konference si tito lidé odnesou nejen nové znalosti a dovednosti, ale i kontakty a inspiraci pro další podnikání.

Program přednášek a diskuzních panelů je přístupný také pro vysokoškolské studenty, kterým tak FÓRUM INSPIRACE nabízí neopakovatelnou příležitost, díky níž se dostanou mezi elitu českého podnikání a budou tak mít šanci zjistit, jak funguje komplexní řízení a expanze firem nebo třeba motivace zaměstnanců.

Mediálně akci podpořilo nakladatelství Economia se svými tituly Ekonom a Hospodářské noviny, dále pak luxusní dvouměsíčníky Culinary art of living a Business Woman.

Kompletní program a podrobné informace najdete na www.forum-inspirace.cz

ABRA Software se dlouhodobě profiluje jako podporovatel podnikatelského prostředí a kvalitního vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“, podporuje různé konference a projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku.