Do distribuce byla uvolněna verze 13.01.02 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

dne 18. prosince 2012 byla uvolněna do distribuce verze 13.01.02. Tato verze přináší řadu změn. Verze
a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na novém umístění, tedy na Zákaznickém portálu https://zp.abra.eu. Pokud stálě ještě nemáte zaktivovaný přístup na Zákaznický portál, vyplňte žádost o aktivační kód na http://www.abra.eu/zadost-zp/.

Verze vyžaduje nové aktivační klíče pro verzi 13.xx, které je možné, po zaplacení licenční služby pro rok 2013, stáhnout pouze na Zákaznickém portálu (uživatelé systémů G3 a G4 mají na Zákaznickém portálu časově omezený aktivační klíč k dispozici již nyní).

Důležité upozornění!!!

Tato verze je velmi důležitá pro plátce DPH, obsahuje legislativní změny v DPH platné od 1.1. 2013. Do verze 13.01.02 byly zapracovány všechny DPH sazby, které by mohly v roce 2013 připadat v úvahu. Bližší informace k legislativním změnám naleznete zde v tomto dokumentu, který popisuje právě tyto změny.

Upozorňujeme, že se nejedná o verzi zaměřenou na změny ve mzdách. Verze určená pro mzdový update bude vydána v průběhu ledna 2013.

 

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Nové agendy a moduly, rozšíření stávajících, spuštění systému:

 • Byla přidána podpora tisku QR kódů (QR Code) v reportech a podpora tisku QR kódu PayLibo platby (http://qr-platba.cz/) na tiskových formulářích faktur vydaných a zálohových listů vydaných.
 • Systém je certifikován i pro OS Windows 8.

Adresář:

 • Do Adresáře firem do části bankovních účtů bylo implementováno použití přístupových práv nastavených k agendě Bankovní účty k firmě.
 • Došlo k úpravě načítání firem s předchůdci do ABRA schránky tak, aby se načítaly pouze aktuální firmy.

Kompletace a Gastrovýroba: 

 • Byla opravena chyba v průvodci Hromadnou záměnou materiálů/surovin, která za určitých okolností mohla vyvolat chybu.

Maloobchodní a restaurační prodej:

 • V agendě Tržby je nově možné opravovat doklady a na odvedené tržbě upravovat, kolik bylo nalezeno.
 • V agendě Účtenky je nově možné opravovat některé položky (zakázka apod.) na zavřených účtenkách.
 • Na dokladech importovaných do kasy je možné zablokovat automaticky poskytované slevy (viz nastavení “Nepoužívat na importovaných dokladech” na slevách poskytovaných automaticky).
 • Do štěpení účtenek byla přidána podpora pro šarže/sériová (výrobní) čísla.
 • Byl odstraněn problém s detekcí platebního terminálu GPE při jeho nastavování.
 • Byla opravena chyba, která na velmi velkých datech způsobovala dlouhé čekání kasy pro zavření účtenky.

Mzdy a personalistika:

 • Byla zavedena možnost vést zaměstnance, který je účastníkem II. pilíře důchodového systému. Na zaměstnanci lze zatrhnout příznak o důchodovém spoření a částka důchodového spoření se spočte na souhrnný mzdový list.
 • V agendě Mzdové listy byl vytvořen export “Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (od 2013)”.
 • Byla přidána podpora pro výpočet mzdy při pohybu zaměstnance na území EU na základě E101. Na zaměstnanci lze zatrhnout příznak, že neplatí Sociální pojištění nebo Zdravotní pojištění na území ČR.
 • Byla vytvořena tisková sestava “Čtvrtletní výkaz o práci 2013”.

Projektové řízení: 

 • V agendě Zakázky/Objednávky přijaté/Projekty (při rozšířeném řízení) na záložce se zdroji byla opravena chyba ve výpočtu “Hodin-reál”. Na záložce Plán u připojené kalkulace je nově zachováno pořadí řádků podle nabídky vydané.

SCM:

 • Přibyla možnost definovat si pro agendu Vývoj vlastní definované sloupce vývoje.

Servis:

 • Do montážních listů byla doplněna možnost naimportovat i dodací list, který má v době importu již vystavenu vratku.
 • Modul byl rozšířen o podporu evidence dodavatelských i odběratelských reklamací.
 • Byla přidána podpora fakturace v cizí měně.

Účetnictví:

 • Byly přidány nové DPH sazby 15%, 21% a 17,5% pro rok 2013 a DPH indexy platné od 1. 1. 2013. Výjimečně díky stavu v legislativě bylo nutné zadat do systému obě varianty sazeb, které přicházejí pro rok 2013 v úvahu (I. varianta: 15% snížená, 21% základní; II. varianta: 17,5%). Pokud bude v roce 2013 platná 17,5% DPH, je nutné zkontrolovat funkčnost uživatelských DPH formulářů a patrně je upravit.
 • Byla provedena změna ve vzoru předkontací pro DPH. Analytický účet se přebírá přímo z nové položky “Účet” číselníku DPH sazeb.

Výroba:

 • Byla opravena chyba znemožňující vytvoření poptávkového listu z výrobního příkazu.

Webové služby:

 • Byla opravena chyba, která se projevovala za jistých okolností po restartu aplikačního serveru tak, že ABRA WS server přestalo vyřizovat požadavky.

Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný na Zákaznickém portálu po Vašem přihlášení.

Source: Abra.eu