Do distribuce byla uvolněna verze 13.01.06 CZ produktů G1, G2, G3 a G4

Vážení uživatelé informačních systémů ABRA,

dne 21. ledna 2013 byla uvolněna do distribuce verze 13.01.06. Verze a veškeré podrobnosti jsou k dispozici na novém umístění, tedy na Zákaznickém portálu https://zp.abra.eu. Pokud stále ještě nemáte zaktivovaný přístup na Zákaznický portál, vyplňte prosím žádost o aktivační kód a postupujte dle návodu na stránce http://www.abra.eu/zadost-zp/.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Do této verze byly zapracovány změny ve mzdách platné od 1. 1. 2013.

E-maily a interní vzkazy:

 • Byla opravena chyba neodmazávání přijatých e-mailových zpráv pomocí protokolu POP3 na serveru.

Evidence pošty:

 • Byl aktualizování ceník České pošty.

Mzdy a personalistika:

 • Byl zapracován výpočet solidárního navýšení daně pro vysokopříjmové zaměstnance.
 • Provedeno ošetření výpočtu slevy na poplatníka v případě, že je zaměstnanec důchodcem k 1. 1. kalendářního roku.
 • Aktualizovány exporty “Vyúčtování daně z příjmů” a “Vyúčtování daně vybírané srážkou”, aby je bylo možné použít pro vyúčtování roku 2012.
 • Přidána příprava pro aktualizaci reportu “Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 21” (agenda Mzdové listy). MFČR zatím vzor nezveřejnilo. Po zveřejnění bude možno si tuto definici zaktualizovat.
 • V reportu “Hromadné oznámení zaměstnavatele” (agenda Pracovní poměry) zavedena podpora E101 (počátek/ukončení příslušnosti k CZ právnímu řádu).
 • Upraven report a export “Oznámení o nástupu zaměstnance”, aby podporoval hlášení počátku/ ukončení příslušnosti k CZ právnímu řádu (E101).

Servis:

 • Modul byl rozšířen o podporu evidence dodavatelských i odběratelských reklamací.

Účetnictví:

 • Byla vytvořena nová definice pro DPH přiznání Vzor 18 (nový formulář DPH přiznání vzor 18, nový export DPHDP3 01.02.04).
 • Byly aktualizovány definice exportů: “DPH přiznání vz. 18”, “Souhrnné hlášení”, “Evidence režimu Přenesení daňové povinnosti na vstupu / výstupu”.

Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný na Zákaznickém portálu po vašem přihlášení.

Pokud již máte nainstalovanou a aktivovanou verzi 13.xx, pro novou verzi již nepotřebujete další aktivační klíče.