Dotace EU pro uživatele BYZNYSu s žádostí do 8.3.2013!!!!

Mimořádně se naskytla možnost čerpat prostředky v rámci dotační politiky EU v operačním programu PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM INOVACE, IV. VÝZVA – II. Prodloužení. Jedná se o výjimečnou a na delší dobu poslední možnost jak získat dotace i pro oblast IT (SW, HW) a ERP systémů. Příjemci dotace mohou být výrobní firmy do 250 zaměstnanců mimo Prahu. […]