Exact hlásí 3,2 % nárůst tržeb a 7,6 % nárůst EBITDA v prvním pololetí 2012

Klíčové finanční údaje

 • Celkové tržby se zvýšily o 3,2 %, z původních 105,9 milionů EUR v prvním pololetí 2011 na 109,3 milionů EUR v prvním pololetí roku 2012, zejména díky výnosům za údržbu a služby. Celkové provozní tržby vzrostly o 0,7 %.
 • Ukazatel EBITDA vzrostl o 7,6 %, z původních 21,4 milionů EUR v prvním pololetí 2011 na 23,1 milionů EUR v prvním pololetí 2012, což představuje EBITDA marži ve výši 21,1 % (první pololetí 2011: 20,2 %). Po očištění od jednorázových efektů a kurzových rozdílů byl EBITDA ukazatel v meziročním srovnání shodný.
 • Pokračující silný růst Exact Online s nárůstem podnikových administrativ o 40,9 % vygeneroval související nárůst ročních příjmů o 45,0 %. Tržby Exact Online vzrostly o 48,1 % na 6,6 milionu EUR. Oddělení Exact Online Trade and Time & Billing Propositions v Beneluxu vykazuje neustálou dynamiku. V druhém pololetí 2012 je plánováno otevření oddělení Exact Online Manufacturing a CRM.
 • Pravidelné provozní tržby se zvýšily o 3,5 % na 71,9 milionů EUR (v prvním pololetí 2011 69,5 milionů EUR) a zvýšily celkové tržby na 65,8 % (v prvním pololetí 2011 64,0%).
 • Pro finanční rok 2012 se počítá s restrukturalizačními náklady ve výši 9,1 milionů EUR. Z toho bylo již 1,7 milionů EUR investováno ve druhém čtvrtletí. Očekávané roční úspory ve výši 8 milionů EUR budou z větší části investovány zpět do rychle se rozvíjejícího obchodu Exact Online.
 • Zisk na akcii (EPS) činí 0,44 EUR (v prvním pololetí 2011 0,59 EUR), což představuje pokles o 25,4 %. V souladu s dividendovou politikou bude dividenda ve výši 0,44 EUR na akcii vyplacena 15. srpna 2012 po ukončení pracovního dne.

Strategie – hlavní body:

 • Byly učiněny první kroky ke zvolení nového představenstva volbou Erika van der Meijdena generálním ředitelem dne 26. dubna a Onna Krapa finančním ředitelem dne 21. června.
 • Došlo ke zjednodušení interní organizace a vytvoření dvou nových obchodních jednotek: Cloud Solutions a Business Solutions za účelem zlepšení orientace a přehlednosti řízení.
 • Za účelem zajištění dlouhodobého růstu došlo k přeuspořádání zdrojů souvisejících s Cloud Solutions: jednorázovou investicí na restrukturalizaci ve výši 9,1 milionů EUR pro finanční rok 2012, z toho 1,7 milionů EUR ve druhém čtvrtletí.
 • Přehodnocení strategie vedlo také k přeskupení podnikání v americkém regionu a k zahájení odprodeje Orisoftu jakožto neklíčové obchodní aktivity. To vedlo k jednorázové investici ve výši 1,2 milionů EUR ve druhém čtvrtletí pro americký region (již zahrnuto v dříve zmíněných 1,7 milionů EUR) a k investici ve výši 2,2 milionů EUR pro Orisoft.
 • Peter van Haasteren, Evert Kooistra a Willem Cramer budou jmenováni členy nové dozorčí rady během mimořádné valné hromady, která se bude konat dne 19. září 2012. Pan Rolf Deves bude rezignovat na pozici předsedy dozorčí rady téhož dne. Pan Deves je přesvědčen, že s blížícím se vypršením jeho funkčního období v dubnu 2013 je ten správný čas udělat krok zpět a jmenovat nového předsedu, aby zajistil kontinuitu při spolupráci s novou radou generálních ředitelů a na cestě k dosažení všech plánů společnosti. Pan Thierry Schaap převezme roli předsedy dozorčí rady.

Erik van der Meijden, generální ředitel Exact Holding: „Výsledky za první pololetí roku 2012 byly na dolní hranici našich očekávání – vidíme mezi zákazníky napříč všemi našimi trhy váhání k investičním rozhodnutím ve vztahu k ERP. Exact Online nadále vykazuje silný růst a naše nové oddělení pro specifický segment trhu Trade and Time & Billing prokázalo solidní záběr.

Přeskupení naší organizace nás staví do silné pozice, ve které budeme schopni těžit z potenciálu na našich trzích. Například budeme schopni se zaměřit na cloud řešení jako je Exact Online více než jsme mohli v minulosti, plánujeme také uvést Exact Online pro nové mezinárodní trhy. Ve stejném duchu plánujeme rovněž otevřít oddělení Exact Online Manufacturing a CRM ve druhém čtvrtletí 2012. Tento nový směr, jednodušší struktura a posílené inovace nás do budoucna postaví do lepší pozice pro a umožní společnosti Exact nadále růst.“