Exact vykazuje za rok 2011 jednociferný růst tržeb a růst EBITDA na srovnatelné bázi s rokem 2010

         Celkové vykazované tržby se snížily z 228,2 mil. eur v roce 2010 na 215,6 mil. eur v roce 2011, a to zejména v důsledku prodeje Siigo v roce 2010 a v důsledku dopadu nepříznivé měny. Celkové tržby upravené na srovnatelnou bázi s rokem 2010 (odkaz) se zvýšily o 0,6 %.

         Všechny regiony, s výjimkou mezinárodních poboček, vykázaly růst tržeb na srovnatelné bázi s rokem 2010. Pokles tržeb v mezinárodních pobočkách byl předvídán a řízen racionalizací cesty k trhu a s tím spojeným uzavřením 20 subjektů.

         Pokračující silný růst produktu Exact Online se zvýšením počtu obchodních míst na 71 700 a s tím související zaznamenané roční tržby ve výši 11,6 mil. eur (ke konci roku 2010: 7,9 mil. eur). Úspěšné uvedení produktu Exact Online Trade a Time & Billing v Beneluxu.

         Zvýšení realizované v oblasti výzkumu a vývoje (R&D), s uvedením dalších iniciativních kroků ve všech vybraných strategických tržních segmentech.

         Periodické tržby vzrostly o 2,4 % na srovnatelné bázi s rokem 2010 na 137,7 mil. eur (fiskální rok 2010: 134,4 mil. eur) a zvýšily se tak na 63,8 % celkových tržeb (fiskální rok 2010: 62,7 %).

         Celkový vykazovaný EBITDA se snížil o 4,1 %, z 52,4 mil. eur v roce 2010 na 50,2 mil. eur v roce 2011, EBITDA marže tak činí 23,3 % (fiskální rok 2010: 23,0 %). EBITDA se zvýšil o 2,5 % na srovnatelné bázi s rokem 2010 na 50,2 mil. (fiskální rok 2010: 49,0 mil. eur).

         Snížení hodnoty ve výši 18,4 mil. eur, spojené s Longview. Následkem toho se vykazovaný EBIT snížil o 43,0 % na 23,8 mil. eur (fiskální rok 2010: 41,8 mil. eur) a hrubý příjem se snížil na 14,8 mil. eur (daňový rok 2010: 33,4 mil. eur).

         Zisk na akcii (EPS) činí 0,65 eur (fiskální rok 2010: 1,45 eur). Zisk na akcii (EPS) korigován vzhledem ke snížení hodnoty v souvislosti s Longview by činil 1,46 eur na akcii. Navrhovaná celková dividenda za fiskální rok 2011 činí 1,46 eur na akcii, konečná dividenda 0,87 eur na akcii bude proto vyplacena navíc k prozatímní dividendě ve výši 0,59 eur.

         Pro fiskální rok 2012 společnost Exact očekává nízký jednociferný růst tržeb a EBIDTA.

         Erik van der Meijden byl dnes jmenován kandidátem na pozici CEO. Bude tak nástupcem Maxe Timmera, který ze správní rady odstoupí dne 26. 4. 2012.

 

(v tisících € )

Vykázané

Srovnatelná báze

s rokem 2010

 

Vykázané k srovnatelné bázi

 

Fiskální rok 2011

Fiskální rok 2010

Změna

Fiskální rok 2010

Změna

 

Prodeje

Sazby FX

Tržby z prodeje licencí

42,693

48,251

(11.5%)

43,576

(2.0%)

 

3,816

859

Tržby z prodeje údržby

136,492

140,694

(3.0%)

134,245

1.7%

 

4,921

1,528

Tržby z prodeje služeb (konzultace)

36,420

39,255

(7.2%)

36,414

0.0%

 

2,082

759

Tržby celkem

215,604

228,200

(5.5%)

214,236

0.6%

 

10,819

3,146

EBITDA (provozní zisk pře započtením úroků, daní a odpisů)

50,249

52,398

(4.1%)

49,007

2.5%

 

2,194

1,197

EBIT

23,812

41,754

(43.0%)

38,700

(38.5%)

 

1,905

1,149

Roční zisk

14,843

33,386

 

 

 

 

 

 

EPS (v €)

0.65

1.45

 

 

 

 

 

 

Jednorázová dodatečná dividenda (v €)

0.81

0.57

 

 

 

 

 

 

Konečná dividenda (v €)

1.46

2.02

 

 

 

 

 

 

Odkaz: Hodnoty upravené na srovnatelnou bázi s rokem 2010 jsou upraveny o vliv prodeje Siigo a hardware v Nizozemí v roce 2010, dekonsolidace joint venture Exact na Blízkém východě od 1. ledna 2011 a změny devizových kurzů.

Max Timmer, CEO společnosti Exact Holding: “Námi oznámené výsledky za rok 2011 jsou v souladu s očekáváními. V průběhu roku 2011 prošla společnost Exact transformací směrovanou k dalšímu růstu společně s realizací strategického plánu, jež byl představen na konci roku 2010. Ve své snaze stát se tržně orientovanou se zaměřením na specifické tržní segmenty změnila společnost svou organizaci a uvedla specifické produktry tržního segmentu jako Exact Online, Exact Globe a Exact Synergy.

Navíc byla dokončena racionalizace cesty k trhu v mezinárodních pobočkách, což mělo za následek celosvětové snížení počtu subjektů ze 33 na 13.

Exact Online i nadále vykazoval silný růst a i nadále diferencializoval svou nabídku založenou na specifických produktech pro účetnictví, malé podniky a účetní. V neposlední řadě došlo ke zlepšení v oblasti retence klientů v některých klíčových regionech včetně Beneluxu a Specialty Brands.

 V souvislosti s ekonomickým klimatem jsme zaznamenali, že tržní podmínky se staly ve druhé polovině roku 2011 náročnějšími, zákazníci se stali opatrnějšími ve vztahu k investičním rozhodnutím a ve stále zvyšující se míře požadovali platební model PPU (Pay per Use).

Věříme, že s naší současnou orientací na strategii, s organizační připraveností a finančním zdravím budeme schopni dosáhnout našich dlouhodobých cílů.”

Výhled

Za účelem další stimulace růstu tržeb bude společnost Exact v roce 2012 i nadále zintenzivňovat investice do výzkumu a vývoje (R&D) a obchodní cesty k trhu. Pro rok 2012 společnost Exact očekává pokračující nízký jednociferný růst tržeb a EBITDA na srovnatelné bázi, závislý na ekonomické situaci a nevykazující zhoršení ve srovnání s druhým pololetím roku 2011.