Informační systém IFS Aplikace ve společnosti Spur

Společnost SPUR vznikla v rámci privatizace Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) v roce 1992. Tento Výzkumný ústav fungoval jako hlavní výzkumná organizace v oblasti plastů a pryže pro tehdejší celé Československo. Společnost SPUR postupně vedle výzkumné činnosti zahájila speciální plastikářskou výrobu, která byla založena převážně na vlastních výzkumných pracích. SPUR začal provozovat svou výrobní činnost v privatizovaných objektech na laboratorních a poloprovozních zařízeních v celé řadě směrů, které se postupně vyprofilovaly do dnešní podoby výrobního programu. Díky strategickým investicím především do nových a moderních technologických zařízení, je v současnosti prosperující a rozvíjející se plastikářskou firmou.