Inovace v SharePointu přináší nové možnosti při tvorbě obsahu s využitím smíšené reality a umělé inteligence

Na květnové konferenci SharePoint Virtual Summit představil Microsoft celou řadu novinek a inovací, které jsou výsledkem investic do umělé inteligence (AI) a smíšené reality. Jednou z těchto novinek je SharePoint spaces — technologie založená na prožitku smíšené reality, jež umožňuje vidět a propojit se s obsahem z libovolného úhlu prostřednictvím platformy SharePoint.

S její pomocí lze rovněž vizualizovat data a modely produktů a manipulovat s nimi v reálném čase. S platformou SharePoint se smíšená realita stane všeobecně rozšířenou a bude možné s ní vytvářet vizuálně působivé stránky a prezentace, které budou dostupné komukoli na jakémkoli zařízení.

Prožitek ze smíšené reality uživatele uchvátí, strhne jejich pozornost, zapojí jejich smysly a povzbudí jejich představivost. Díky tomu se stanou aktuální nové scénáře komunikace, vzdělávání a spolupráce v oblastech, které organizace běžně řeší, jako jsou nábor a zaškolení zaměstnanců​, průběžné vzdělávání nebo vývoj produktů.

 

Doposud byl vývoj customizované aplikace využívající smíšené reality pro výše uvedené scénáře příliš komplikovaný a nákladný. Aplikace SharePoint spaces dává uživatelům/tvůrcům schopnost vytvářet poutavé zážitky jednoduše pouhým kliknutím v řádu několika minut. Lze přitom začít s využitím chytrých šablon, které prostředí smíšené reality vytváří, včetně krásných kulis, okolních zvuků, bohatých textur či osvětlení. Následně je možné přidávat obsah zahrnující dvojrozměrné složky a dokumenty, které už uživatel pravděpodobně má uložené v SharePointu. Již existující data, dokumenty a obrázky se tak stanou součástí světa smíšené reality. SharePoint spaces jsou nejpřirozenějším způsobem, jak 3D obsah prohlížet a interagovat s ním. Prostřednictvím SharePoint spaces je možné posílit interakci lidí s objekty, které mohou být příliš velké nebo příliš dynamické na to, aby s nimi bylo možné pracovat v reálném světě nebo ve dvourozměrném prostředí.

 

Autoři využívají známé dovednosti pro přidání prvků webu do prostředí SharePoint
Až dosud bylo také náročné zpřístupnit smíšenou realitu organizacím a firmám, protože zkušenosti s ní byly vázané na konkrétní náhlavní soupravy. SharePoint spaces široce zpřístupňují smíšenou realitu tím, že umožňují komukoli, na jakémkoli zařízení – v prohlížeči, v mobilním prohlížeči nebo prostřednictvím náhlavní soupravy – ponořit se do působivého virtuálního prostoru a komunikovat s obsahem, informacemi a videem. SharePoint spaces budou dostupné v Office 365, což zpřístupní nové scénáře nejenom pracovníkům v oblasti informačních technologií.

 

V rámci balíku Office 365 je aplikace SharePoint spaces doplněna systémem Microsoft AI. Tím, že umožňuje využívat výhody aplikace Microsoft Graph, lze z dat snadněji získávat nové poznatky a vyhledávat příslušné informace a odborné znalosti. Zákazníci a partneři se mohou přihlásit k účasti na testování limitované předprodukční verze prostřednictvím odkazu https://aka.ms/sharepoint-spaces.

Umělá inteligence podporuje inteligentní služby obsahu
SharePoint podporuje spolupráci v oblasti obsahu v rámci Office 365. Díky propojení SharePointu s umělou inteligencí je možné uložené soubory, obrázky a data v Office 365 využívat pro celou řadu nových scénářů.

VYLEPŠENÉ MOŽNOSTI PRÁCE S OBRAZEM: Stále více obsahu má obrazový charakter, proto jsme významným způsobem zjednodušili zaznamenávání fotografií, dokumentů, tabulí a vizitek pomocí nového tlačítka Skenování v mobilní aplikaci OneDrive. OneDrive je možné nakonfigurovat také pro automatické uložení fotografií do sady Office 365. Při ukládání fotografií v Office 365 umělá inteligence zpřístupní vlastnosti fotografií: umožní určit, kde byly pořízeny, rozpoznávat objekty a extrahovat text. Díky tomu je možné vyhledávat mezi obrázky stejně snadno jako v případě dokumentů. Představte si, že budete moci vyhledat složku naskenovaných platebních dokladů obsahujících doklad o zaplacení “sushi”.
KOGNITIVNÍ SLUŽBY PRO AUTOMATIZACI BUSINESS PROCESŮ: Microsoft dále představil využití Microsoft Flow pro zefektivnění procesů, které integrují kognitivní služby včetně geolokace, rozpoznávání obrazu, extrakce textu, strojového překladu a analýzy sentimentu. Díky tomu je možné využít schopnosti umělé inteligence k přeměně obchodních procesů. Uložený obsah v SharePointu je tak snáze dohledatelný a opětovně využitelný.

 

PERSONALIZOVANÉ, INTELIGENTNÍ VYHLEDÁVÁNÍ V SHAREPOINT MOBILE APP: Připravujeme novou, zjednodušenou mobilní aplikaci pro iOS a Android, která se zaměří na klíčové úkoly. Pokud jsou uživatelé na cestách a potřebují dohledat odborné znalosti, obsah, aplikace nebo zdroje, nová karta Hledat v mobilní aplikaci SharePoint je pro to ideálním nástrojem.

NOVÝ, PERSONALIZOVANÝ OFFICE.COM: Office.com šetří uživateli čas. S využitím informací z aplikace Microsoft Graph se s pomocí AI zobrazí v sekci Doporučené právě ty soubory, které s největší pravděpodobností vyžadují jeho pozornost, například o tom, s kým uživatel spolupracuje nejčastěji. V části Nenechte si ujít pak uživatel získá přehled o souborech, na nichž pracují kolegové a mohly by jej tedy také zajímat.

 

Další oznámení z SharePoint Virtual Summitu
V rámci konference představil Microsoft další novinky, které usnadní sdílení a spolupráci, informování a zapojení lidí z celé organizace. Díky nim je také snazší podpora dodržování předpisů a vytváření bezproblémového přechodu uživatelů do cloudu.

 

NOVÉ MOŽNOSTI KNIHOVNY SOUBORŮ V MICROSOFT TEAMS: Inovované možnosti knihovny dokumentů na SharePointu jsou nyní přeneseny i do Microsoft Teams. Na libovolné kartě souborů je možné vytvářet vlastní náhledy, připínat dokumenty, přidávat a formátovat vlastní sloupce a získávat informace o aktivitách uživatelů u souborů. Nová zkušenost obsahuje nástrojovou lištu knihovny dokumentů, která mimo jiné umožňuje synchronizovat soubory s počítači PC nebo Mac.

GDPR & MULTI-GEO DATA REZIDENCE PRO SHAREPOINT: Office 365 pomáhá podporovat sofistikované požadavky na bezpečnost a soulad, včetně nástrojů, které jsou nezbytné ke správě každodenních operací. Zároveň zajistí soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost v pátek 25. května 2018. V rámci konference rovněž Microsoft oznámil, že možnosti zákazníků rozhodnout o uložení jejich dat v různých geo lokalitách v rámci Office 365 budou rozšířeny na SharePoint, a to počínaje předběžnou verzí letos v létě.