Nejlepší případová studie roku 2010

Dne 29.11.2010 převzal ředitel IFS Czech Zdeněk Fous z rukou šéfredaktora časopisu CIO
Business World Lukáše Erbena cenu za nejlepší případovou studii v oboru výroba a průmysl za
rok 2010. Ocenění získala případová studie popisující přínosy implementace informačního
systému IFS Aplikace ve společnosti Imtradex.