Nový kontrakt společnosti IFS

Společnost IFS podepsala kontrakt s Evropskou marketingovou komunikační skupinou.
Kontrakt zahrnuje softwarové licence a servis a jeho cena je více než 2,4 milionů EUR. Podnikový informační systém IFS Aplikace byl vybrán, aby pomohl společnosti zvýšit vnitřní výkonnost a zlepšit konkurenceschopnost. Evropská marketingová komunikační skupina bude nasazovat Finance, Prodej a Služby, Distribuci a Projektové komponenty v poslední verzi IFS Aplikací 7.5, které nahradí řadu řešení, které skupina v současné době používá na různých místech po celém světě. Implementace bude probíhat na pobočkách skupiny po celém světě během následujících 2 let.