Podnikatelé a manažeři se setkají na Zámku Vilémov

15. 6. se setkají na Zámku Vilémov podnikatelé, manažeři a ekonomové z České republiky i ze zahraničí, kteří budou, pod názvem “Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti”, diskutovat témata:

◦Transformace světového hospodářství
◦Nový svět podnikání a manažmentu
◦Rozvoj vlastní soustavy řízení a hledání vlastní cesty
◦Rozvoj lidí a znalostí
◦Cesty k diferenciaci a vyjímečnosti

V cyklické krizi se systém víceméně vrací k výchozímu stavu, k normální funkci, k původní „normále“. Krize je relativně krátkodobá. Transformace se ale nikam nevrací, je jednosměrná a nastavuje hospodářskému i politickému životu „novou normálu“. Transformace je relativně dlouhodobá, i když dnes již akcelerující. Jestliže nedokážeme rozlišit jevy krizové od jevů transformačních, pak se naše úsilí stává zbytečným, marnotratným a bezvýchodným.

Dnes ve světě neprobíhá jen cyklická krize, ale hlavně transformace, která změní současný svět podnikaní a způsobu žití, ale hlavně politiky. Staré metody a postupy nefungují, průměrné, pomalé a těžkopádné organizace zanikají. Šetření již nestačí, je třeba hledat nové příležitosti, inovovat a hledat vlastní lokální a regionální cesty.

Jen takové hledání pomáhá vytvářet, uspořádávat a organizovat nový svět. Jen tak se jedinec může učit od tisíců hledačů a ne, jak tomu doposud často bývá, aby se tisíce učili od jedince-politika a jeho mylné „jediné možné cesty“. Každá vlastní cesta náš svět obohacuje a každá cesta již existující, přejatá a zkopírovaná, náš svět ochuzuje. Hledání je tvorba, ale kopírování vyúsťuje v pasivitě, lenosti a chudobě.

Na konferenci vystoupí mimo jiné, profesor Milan Zelený, Ivan Baťka, Fosfa a.s., Zdeněk Przybyla, Continental Automotive, Jiří Marek, TOS Hulín, Ladislav Glogar, Moravskoslezský Automobilový Klastr, Peter Krištofovič, Salve Group, Pavel Juříček, Brano Group, Stanislav Bernard, Pivovar Bernard, Pavel Kořán, LAO Průmyslové systémy a Ján Košturiak, IPA Slovakia.

Zúčastní se také top manažeři a majitelé z firem jako Agrostroj, Kompan, Norma, ACO, Sapeli, Vaněk, Tawesco, Szturc, TSE, VÚHŽ, 2N Telekomunikace, ABRA Software, Icontio, 5M, New Dimension a mnozí další.

V případě zájmu o participaci na akci pište na info@forum-inspirace.cz.