Seminář

Dne 10.6.2010 se v Praze v budově City Tower uskutečnil seminář s výstižným názvem UVEĎTE SVÉ PODNIKÁNÍ DO POHYBU, kterého se zúčastnili především zástupci výrobních společností z celé ČR.