Společnost Coba Plastics využívá informační systém IFS Aplikace

Společnost Coba Plastics, výrobce plastových komponent, implementovala moderní systém správy podnikových činností zaloţený na řešení IFS Aplikace. Nový systém přinesl zlepšení na všech úrovních, zejména pak při dosahování vyšší efektivity v oblasti řízení financí, prodeje a výroby.