Společnost IFS zveřejnila finanční výsledky za rok 2010

Společnost IFS zaznamenala v roce 2010 růst na cílových trzích, představila další inovativní produkty a s pomocí výrazného nárůstu cash flow akcelerovala probíhající akvizice. Dobře si vedla i v oblasti výnosů, na 14% vylepšila hodnotu ukazatele EBIT Margin, který demonstruje finanční zdraví organizace a v procentech ukazuje, kolik firmě zůstává z každého utrženého dolaru po odečtení všech nákladů kromě daně. V roce 2011 očekává IFS příznivý organický růst, vyšší prodej licencí a další zlepšení ukazatele EBIT.