Společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. si vybrala BI systém APIS

Shimano Czech Republic, s.r.o. vybralo pro manažerské řízení společnosti Business Intelligence systém APIS. Řešení bude pokrývat oblast ekonomiky, obchodu a logistiky.

Shimano Czech Republic, s.r.o. se rozhodovalo ve výběrovém řízení mezi několika manažerskými systémy. Hlavními důvody výběru řešení APIS byly komplexnost řešení, flexibilita reportingu, intuitivnost ovládání systému a přijatelná cena.
Source: Altec