Titanové nádobí s Byznys ERP

Přední český výrobce a prodejce titanového nádobí, společnost TPT Coating, se kvůli svému rozvoji rozhodl nahradit nevyhovující informační řešení systémem Byznys ERP, který vhodně podpoří další růst podniku a pokryje zvýšené nároky na zpracování ekonomických a obchodních agend. Hlavním přínosem nasazení systému Byznys ERP ve společnosti TPT Coating se stalo zejména propojení všech zpracovávaných agend, […]